* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Fundacja Śnieżki Twoja Szansa

Fundacja Śnieżki TWOJA SZANSA została powołana do życia w marcu 2005 roku przez Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka SA, jako osobna organizacja do realizowania działań społecznych firmy. Utworzenie Fundacji było wynikiem konsekwentnie realizowanej przez firmę strategii CSR polegającej na uwzględnieniu w działalności gospodarczej nie tylko interesu ekonomicznego, ale także aspektów etycznych, ekologicznych i społecznych.

Już osiem miesięcy od powołania, działalność w sferze pożytku publicznego pozwoliła Fundacji otrzymać status organizacji pożytku publicznego. Najważniejsza zasada, zgodnie z którą podejmowane są działania Fundacji to być tam, gdzie potrzebna jest pomoc, być z tymi, którzy bez niej sobie nie poradzą.

Fundacja wspiera finansowo dzieci, młodzież i osoby dorosłe zmagające się z chorobą lub niepełnosprawnością, ale również ludzi, którzy wskutek tragicznych zdarzeń utracili dorobek całego życia, bądź znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Fundacja dofinansowuje m.in. zakup leków, koszty operacji, rehabilitacji, różnego rodzaju terapii, a także zakup wózków inwalidzkich, protez, aparatów słuchowych. W ciągu 12 lat funkcjonowania Fundacji z takiej pomocy skorzystało kilkaset osób. Każda prośba rozpatrywana jest indywidualnie, dokładnie weryfikowana,  wszyscy ubiegający się o pomoc otrzymują odpowiedź.

Drugim, równie ważnym obszarem działań Fundacji Śnieżki jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży. Ponieważ Fundacja skupia się głównie na lokalnej działalności, współpracuje m.in. z okolicznymi szkołami, instytucjami działającymi na rzecz dzieci, klubami sportowymi, organizacjami charytatywnymi. Dofinansowuje organizację konkursów, wycieczek szkolnych, wyjazdów na zielone szkoły czy na zawody sportowe. Wspiera również realizację interesujących projektów edukacyjnych.

Od początku istnienia Fundacja realizuje program pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionej młodzieży. Jest on skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Do tej pory programem objęto ponad 200 uczniów i studentów osiągających doskonałe wyniki w nauce i wybitnie utalentowanych.

W roku szkolnym 2016/2017 Fundacja rozpoczęła realizację autorskiego programu poświęconego  edukacji ekonomicznej dla dzieci szkół podstawowych pod nazwą „Mały świat dużego pieniądza”. Realizowane w ramach programu zajęcia to sześć spotkań o charakterze warsztatowym. Ich tematyka jest przekrojowa i dobrana tak, aby maksymalnie angażować uwagę małych odbiorców i pobudzać ich do dostrzegania wagi wielu zjawisk ekonomicznych w codziennym życiu. Autorski, przygotowany przez ekspertów program zajęć stawia na praktykę i dobrą zabawę, by z ich połączenia tworzyć inspirujące spotkania obfitujące w praktyczną wiedzę. Wśród realizowanych tematów znajdują się na przykład takie, dzięki którym mali studenci będą mogli poznać historię pieniądza, znaczenie oszczędzania w codziennym życiu, ale także takie podczas których sami przekonają się, że współpraca, pomaganie i angażowanie się w sprawy otoczenia nie tylko uszczęśliwia, ale i pozwala zmieniać świat.

Całość kwot pieniężnych przekazanych na rzecz Fundacji przez darczyńców, wykorzystywana jest na pomoc podopiecznym. Fundacja nie pobiera żadnych opłat ani prowizji. Wszelkie koszty administracyjne finansowane są z darowizn pochodzących od fundatora FFiL Śnieżka SA.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.twojaszansa.org.pl oraz na Facebooka.