* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Środowisko


Spółka zidentyfikowała i udokumentowała istotne obszary wpływu swojej działalności na środowisko oraz opracowała politykę środowiskową, której towarzyszą udokumentowane, mierzalne cele, które są na bieżąco monitorowane.

Spółka prowadzi pomiar zużycia wody i prądu, recyklingu wody i wytwarzania ścieków, dąży do poprawy jakości w celu zmniejszenia wytwarzanych przy produkcji odpadów, proaktywnie wprowadza w życie nowe dyrektywy, a także przeprowadza ocenę, kontrolę i ciągłą poprawę procesów w swoich zakładach produkcyjnych, aby zapewnić, że konsekwentnie przestrzegają one praw człowieka i utrzymują standardy ochrony środowiska zgodne z prawem regionalnym.