Raport bieżący Nr 46/2006

Nabycie dodatkowych udziałów w spółce zależnej Śnieżka BELPOL Sp. z o.o.

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 25 października 2006 roku transakcji nabycia udziałów w spółce zależnej Śnieżka BELPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Żodino na Białorusi. Zbywającym udziały na rzecz FFiL Śnieżka S.A. jest dotychczasowy udziałowiec białoruskiej spółki – Witalij Żorow.

Witalij Żorow zbył cały posiadany pakiet tj. 37 % udziałów za cenę 148 600,00 USD co stanowi równowartość 459 664,38 PLN wg kursu średniego NBP z dnia 25 października 2006 roku. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta będzie równa cenie nabycia.

 

Wszystkie w/w udziały zostaną opłacone przez FFiL Śnieżka S.A. gotówką. Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne FFiL Śnieżka S.A. Transakcja nabycia udziałów zostanie niezwłocznie zgłoszona do rejestracji we właściwym Urzędzie Rejestrowym. W wyniku transakcji zmianie uległa struktura udziałowców spółki Śnieżka BELPOL Sp. z o.o. w Żodino, która przedstawia się następująco:

FFiL Śnieżka S.A.                    88,00 %

Anatolij Szeleg                        12,00 %

 

 

Nabyte aktywa przekraczają pułap 20% udziałów w kapitale zakładowym jednostki zależnej, czego konsekwencją jest uznanie ich za aktywa o znacznej wartości.  

 

 

Dodatkowe informacje o Śnieżce BELPOL Sp. z o.o:

 

Na dzień 31.12.2005 roku:

Kapitał własny: 1,2 mln PLN

Przychody ze sprzedaży w 2005 roku: 5,9 mln PLN

Zysk netto w 2005 roku: 0,3 mln PLN

 

 

Na dzień 30.06.2006 roku:

Kapitał własny: 1,3 mln PLN

Przychody ze sprzedaży w I połowie 2006 roku: 3,4 mln PLN

Zysk netto w I połowie 2006 roku: 0,09 mln PLN 

 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny