* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

2012 rok dobry dla Śnieżki

28 luty 2013
2012 rok dobry dla Śnieżki
FFiL Śnieżka S.A. opublikowała wyniki finansowe za 2012 rok. W tym okresie Grupa Kapitałowa Śnieżki odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które ukształtowały się na poziomie 576,3 mln zł. Oznacza to dynamikę rzędu 104,7% w porównaniu do 2011 roku, kiedy wyniosły one 550,6 mln zł.

W analizowanym okresie zysk operacyjny Grupy Kapitałowej, w której skład wchodzi: FFiL Śnieżka S.A., Hadrokor, Śnieżka Ukraina i Śnieżka Bel-Pol, osiągnął wartość 56,3 mln zł, a zysk netto wyniósł 46,8 mln zł. Marża zysku operacyjnego sięgnęła 9,8%. Oznacza to wzrost w porównaniu z wynikami uzyskanymi w czterech kwartałach 2011 roku, kiedy to zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 40,8 mln zł, zysk netto był równy 18,4 mln zł, a marża zysku wyniosła 7,4%. 
W minionym roku wartość sprzedaży w Polsce wzrosła o 1,2% w stosunku do 2011 roku i wyniosła 369,2 mln zł. Wzrost sprzedaży w raportowanym okresie, Grupa odnotowała również na rynkach zagranicznych, m.in. na Ukrainie (o 11,2%) i Białorusi (o 3,9%). Udział Śnieżki w ukraińskim rynku farb i lakierów szacowany jest na 24%, w segmencie emulsji na 30%, a w rynku białoruskim na około 15%. Znacząco, bo o prawie jedną trzecią zwiększył się także eksport do Mołdawii (o 30,3%),a o połowę wzrosła liczba produktów eksportowanych do Rosji. W 2012 roku oferta Śnieżki pojawiła się także na nowych rynkach zagranicznych, m.in. w Gruzji, Armenii i Kirgistanie.
-Nie kryjemy zadowolenia z wyników uzyskanych przez naszą grupę kapitałową. Pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej odnotowaliśmy wzrosty na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni. Z optymizmem patrzymy na rok 2013, w którym nadal będziemy realizować przyjętą strategię, stawiając na wzrost organiczny i kładąc nacisk na wsparcie marketingowe obecnych na rynku produktów - komentuje Witold Waśko, Wiceprezes FFiL Śnieżka S.A.
W wyniku ogłoszonego w maju 2012 roku wezwania, spółka zakupiła 932 898 akcji po cenie 31,00 zł za jedną. Akcje zostaną umorzone na najbliższym ZWZA.