2012 rok dobry dla Śnieżki

FFiL Śnieżka S.A. opublikowała wyniki finansowe za 2012 rok. W tym okresie Grupa Kapitałowa Śnieżki odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które ukształtowały się na poziomie 576,3 mln zł. Oznacza to dynamikę rzędu 104,7% w porównaniu do 2011 roku, kiedy wyniosły one 550,6 mln zł.

W analizowanym okresie zysk operacyjny Grupy Kapitałowej, w której skład wchodzi: FFiL Śnieżka S.A., Hadrokor, Śnieżka Ukraina i Śnieżka Bel-Pol, osiągnął wartość 56,3 mln zł, a zysk netto wyniósł 46,8 mln zł. Marża zysku operacyjnego sięgnęła 9,8%. Oznacza to wzrost w porównaniu z wynikami uzyskanymi w czterech kwartałach 2011 roku, kiedy to zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 40,8 mln zł, zysk netto był równy 18,4 mln zł, a marża zysku wyniosła 7,4%. 
W minionym roku wartość sprzedaży w Polsce wzrosła o 1,2% w stosunku do 2011 roku i wyniosła 369,2 mln zł. Wzrost sprzedaży w raportowanym okresie, Grupa odnotowała również na rynkach zagranicznych, m.in. na Ukrainie (o 11,2%) i Białorusi (o 3,9%). Udział Śnieżki w ukraińskim rynku farb i lakierów szacowany jest na 24%, w segmencie emulsji na 30%, a w rynku białoruskim na około 15%. Znacząco, bo o prawie jedną trzecią zwiększył się także eksport do Mołdawii (o 30,3%),a o połowę wzrosła liczba produktów eksportowanych do Rosji. W 2012 roku oferta Śnieżki pojawiła się także na nowych rynkach zagranicznych, m.in. w Gruzji, Armenii i Kirgistanie.
-Nie kryjemy zadowolenia z wyników uzyskanych przez naszą grupę kapitałową. Pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej odnotowaliśmy wzrosty na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni. Z optymizmem patrzymy na rok 2013, w którym nadal będziemy realizować przyjętą strategię, stawiając na wzrost organiczny i kładąc nacisk na wsparcie marketingowe obecnych na rynku produktów - komentuje Witold Waśko, Wiceprezes FFiL Śnieżka S.A.
W wyniku ogłoszonego w maju 2012 roku wezwania, spółka zakupiła 932 898 akcji po cenie 31,00 zł za jedną. Akcje zostaną umorzone na najbliższym ZWZA.

Galeria:

Clipboard01_7.jpg
Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny