FFiL ŚNIEŻKA S.A. OTWIERA NOWY WYDZIAŁ FABRYKI

Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. zakończyła swą najnowszą inwestycję – budowę Wydziału Farb Rozpuszczalnikowych. Przy projektowaniu tej inwestycji wykorzystano najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane w przemyśle farbiarskim.

Nowy Wydział Farb Rozpuszczalnikowych naszej fabryki ma zdolność produkcyjną około 30 milionów litrów farb rocznie – mówi Stanisław Panek , Dyrektor ds. Technicznych i Inwestycji Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. - To inwestycja na poziomie światowym – Wydział wyposażony został w urządzenia technologiczne oraz pomocnicze najnowszej generacji. Spełnia wszystkie wymagania z zakresu ochrony środowiska naturalnego jak i środowiska pracy. System sterowania i instalacja technologiczna pozwalają na łatwą zmianę receptur oraz proste komponowanie nowych. Praktycznie bez ograniczeń możemy dzisiaj stosować różne surowce
i półprodukty.

W sferze dbałości o środowisko zastosowano hermetyzację procesów produkcyjnych – ograniczono emisję czynników szkodliwych do atmosfery , a także praktycznie wyeliminowano zapylenie zastępując ręczny zasyp surowców sypkich systemem podciśnieniowego transportu tych surowców.

Nowy Wydział Farb Rozpuszczalnikowych to nie jedyna, choć najpoważniejsza w ostatnim czasie inwestycja FFiL ŚNIEŻKA S.A. W ubiegłym roku równocześnie z budową Wydziału prowadzono budowę Magazynu Wyrobów Gotowych w Oddziale Brzeźnica – obiekt ten, podzielony na dwie specjalizowane części, ma w sumie pojemność 3.400 miejsc paletowych. Realizacja Magazynu została skończona, a obiekt przekazano już do eksploatacji. Firma realizując nowe zadania inwestycyjne nie zaniedbuje działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zastosowano instalacje ograniczające emisję czynników szkodliwych do atmosfery, a także zmniejszają zanieczyszczenie gruntów – są to między innymi: instalacja adsorpcji oparów rozpuszczalników, instalacja odpylania oraz urządzenia podczyszczające wody opadowe z dróg i placów.

W kolejnych latach FFiL ŚNIEŻKA planuje skupić działania inwestycyjne na unowocześnianiu linii technologicznych i ich automatyzacji, a także na rozszerzaniu oferty Spółki i wzroście jej konkurencyjności.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny