Kolejny kwartał wzrostów

FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2009 roku. Zysk netto Grupy Śnieżka SA po dziewięciu miesiącach br. ukształtował się na poziomie 44,7 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy wyniósł on 41,5 mln zł, oznacza dynamikę 107,7%.

Kolejny kwartał wzrostów

FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2009 roku. Zysk netto Grupy Śnieżka SA po dziewięciu miesiącach br. ukształtował się na poziomie 44,7 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy wyniósł on 41,5 mln zł, oznacza dynamikę 107,7%.

Bardzo dobry wynik Grupa odnotowała na działalności operacyjnej – zysk operacyjny wyniósł 62,6 mln zł, co oznacza dynamikę 113,8% (zysk operacyjny po trzech kwartałach roku 2008 wyniósł 55,0 mln zł). Marża zysku operacyjnego Grupy wyniosła 14,0% (po trzech kwartałach ubiegłego roku 12,6%).
Dobra kondycja Grupy Kapitałowej opiera się między innymi na wynikach sprzedaży. Przychody netto ze sprzedaży Grupy po dziewięciu miesiącach 2009 roku wyniosły 447,5 mln zł.
Grupa odnotowała sprzedaż w Polsce na poziomie 305,6 mln. zł, zaś sprzedaż zagraniczna wyniosła 141,9 mln zł (w analogicznym okresie w 2008 roku sprzedaż w Polsce wynosiła 296,4,1 mln zł., zaś na rynkach zagranicznych 139,5 mln zł).
Dynamikę wzrostu osiągnęły również przychody netto ze sprzedaży spółki dominującej, które osiągnęły poziom 353,3 mln zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego 338,3 mln zł.). Zysk netto spółki dominującej po trzech kwartałach wyniósł 39,5 mln zł. i jest większy o 7,6% od wyniku netto po dziewięciu miesiącach roku ubiegłego (36,7 mln zł.).

Uzyskane po trzech kwartałach wyniki w pełni nas satysfakcjonują – mówi Witold Waśko, Wiceprezes Zarządu FFiL Śnieżka SA. Dobra kondycja spółki cieszy tym bardziej, że wiele firm wciąż odczuwa skutki kryzysu - dodaje Witold Waśko.

Spółka realizuje politykę inwestycji. Zgodnie z przyjętymi założeniami ok. 30 procent planowanego na dany rok zysku netto przeznaczana jest na rozbudowę, nowe technologie, doskonalenie i unowocześnianie produktów. W tym roku, łącznie z inwestycjami odtworzeniowymi, spółka przeznaczy na te cele ok. 20 mln zł.

Wzrost przychodów i zysku netto ma również wpływ na politykę dywidendy. Śnieżka podtrzymuje plany wypłacania dywidendy w przedziale  25% - 50% osiągniętego zysku. W 2009 roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 1,35 zł na akcję.

Śnieżka realizuje skup akcji własnych, który potrwa do września 2010. W tym czasie Spółka może nabyć do 1,35 mln akcji, tj. do 10% kapitału, na GPW i poza rynkiem giełdowym.

III kwartał przyniósł rozwiązanie III edycji społecznego programu realizowanego przez FFiL Śnieżka SA „Kolorowe Boiska... czyli Szkolna Pierwsza Liga”, w ramach którego Śnieżka funduje wielofunkcyjne profesjonalne boiska sportowe najbiedniejszym polskim szkołom. Spółka prowadzi też inne aktywności w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Inny projekt społeczny Śnieżki pod nazwą „Dziecięcy świat w kolorach” opiera się na pomyśle artystycznego malowania wnętrz, z wykorzystaniem motywów z różnych bajek, aby zminimalizować lęk i strach małych pacjentów związany z pobytem w szpitalu. Od 2005 roku Śnieżka prowadzi też własną fundację „Twoja szansa”, której szczególną inicjatywą jest Program Stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.
Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny