Oficjalne stanowisko Zarządu FFiL Śnieżka SA w sprawie decyzji UOKiK

Oficjalne stanowisko Zarządu FFiL Śnieżka SA w sprawie decyzji UOKiK


Zarząd Śnieżki stanowczo nie zgadza się z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz z opinią, że zapisy umowy zobowiązywały dystrybutorów spółki do stosowania cen minimalnych. Zdaniem Zarządu decyzja UOKiK wynika z jednostronnej interpretacji zapisów umowy. Zawracamy również uwagę na fakt, że Urząd znał zapisy niniejszej umowy już w połowie 2005 roku, zaś postępowanie wszczął dopiero 2 lata później. W opinii zarządu FFiL Śnieżka SA decyzja UOKiK została wydana z naruszeniem przepisów prawa. Spółka wraz z dystrybutorami złożyła już stosowane odwołanie od decyzji do Sądu Konkurencji i Konsumentów.
Jak tylko odwołanie zostanie rozpatrzone, Spółka niezwłocznie opublikuje decyzję do publicznej wiadomości.

Pragniemy jeszcze raz podkreślić, że Spółka Śnieżka zawsze działała i działa w sposób uczciwy, lojalny dokładając wszelkich starań, aby zyskać zaufanie i szacunek zarówno klientów, partnerów i akcjonariuszy, jak również pracowników oraz społeczności lokalnej. Zarzucana Spółce przez UOKiK zmowa cenowa w sposób kategoryczny kłóci się z wyznaczonymi przez Spółkę wysokimi standardami działalności.
Zarząd FFiL Śnieżka S.A. wierzy, że odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostatecznie wyjaśni sprawę i zweryfikuje na korzyść Spółki decyzję UOKiK.
Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny