* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 12/2008

28 marzec 2008
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji o rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Śnieżka Romania S.R.L. Rejestracja zmiany wysokości kapitału poprzez zatwierdzenie zmian w umowie spółki została dokonana 11 lutego 2008 roku.

 

Obecnie kapitał zakładowy spółki Śnieżka Romania S.R.L. wynosi 840 600,00 RON (lei rumuńskich),co stanowi równowartość 832 782,42 PLN z dnia rejestracji. Struktura udziałów nie zmieniła się i wygląda następująco:

FFiL Śnieżka S.A.           80 % udziałów

Andrei Zamfirescu         10 % udziałów

Viorica Baston               10 % udziałów

 

Wszystkie udziały w spółce zostały opłacone gotówką.