Raport bieżący Nr 13/2005

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej po 4 miesiącach 2005 roku

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości, że:

1) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w układzie narastającym po 4 miesiącach 2005 roku wyniosły 100 929 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku 96,3 %.

2)  Przychody są wykazywane w wartości godziwej należnej uwzględniającej kwoty rabatów handlowych oraz należnych premii pieniężnych. Powyższe dane są prezentowane według wymogów MSSF.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny