* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 16/2006

26 kwiecień 2006
Sprostowanie omyłki pisarskiej w prospekcie

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. prostuje niniejszym omyłkę pisarską w prospekcie emisyjnym na stronie 336, w załączniku nr IX „Dyspozycja deponowania akcji”

było:

„Dyspozycja deponowania akcji zwykłych na okaziciela serii E”

winno być:

„Dyspozycja deponowania akcji imiennych serii C”.


Prospekt emisyjny FFiL Śnieżka S.A. w części dotyczącej zasad przeprowadzania zamiany Obligacji na Akcje serii C zachowuje ważność do ostatniego dnia terminu do dokonania zamiany lub w dniu, w którym ostatnia Obligacja zostanie zamieniona na Akcje serii C lub wykupiona tj. do dnia 30 czerwca 2006 roku.