* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 22/2006

16 maj 2006
Uchwała KDPW o przyjęciu akcji do depozytu Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu uchwały Zarządu KDPW z dnia 15 maja 2006 roku o przyjęciu do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych akcji zwykłych imiennych serii C Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje zostały oznaczone kodem PLSNZKA00041.