* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 23/2006

25 maj 2006
Rejestracja akcji w KDPW Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2006 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokonał rejestracji 550 000 akcji imiennych serii C Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Akcje są oznaczone kodem PLSNZKA00041.

W związku z wcześniejszym przyjęciem do depozytu w dniu 15 maja 2006 roku 1 150 000 akcji, pod kodem PLSNZKA00041 jest zarejestrowanych łącznie 1 700 000 akcji imiennych serii C FFiL Śnieżka S.A.