* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 24/2006

7 czerwiec 2006
Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych emitenta

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2006 roku informacji o transakcjach zawartych przez Członka Zarządu. Osoba ta dokonała sprzedaży w sumie 600 sztuk akcji Śnieżka S.A. na sesji zwykłej GPW w następujących ilościach i terminach:

120 sztuk po cenie 33,50 PLN w dniu 29 maja 2006,

50 sztuk po cenie 33,00 PLN w dniu 1 czerwca 2006,


430 sztuk po cenie 33,00 PLN w dniu 2 czerwca 2006.

Łączna wartość transakcji przekroczyła równowartość 5 000 EURO.