* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 29/2007

4 lipiec 2007
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że spośród akcjonariuszy obecnych na ZWZA Śnieżka S.A. w dniu 28 czerwca 2007 roku prawem do co najmniej 5% głosów dysponowali następujący akcjonariusze:

 

 

Liczba głosów                % udział w liczbie                      % udział w ogólnej

z posiadanych akcji        głosów na NWZA                      liczbie głosów

 

Jerzy Pater                                  833 335                                   8,66                                         4,62

 

Stanisław Cymbor                       833 335                                   8,66                                         4,62

 

Stanisław Mikrut                       1 427 130                                 14,83                                         7,92

 

PPHU Elżbieta

i Jerzy Pater Sp. z o.o.             2 375 000                                 24,68                                       13,18

 

PPHU Iwona

i Stanisław Cymbor

Sp. z o.o.                                 2 375 000                                  24,68                                      13,18

 

 

Piotr Mikrut                                  593 700                                   6,17                                         3,29

 

Rafał Mikrut

(razem z PPHU

2M Sp z o.o.)                          1 187 500                                  12,34                                         6,59