* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 34/2007

24 sierpień 2007
Rejestracja umorzenia akcji w KDPW

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 sierpnia 2007 roku o następującej treści:

 
Na podstawie § 85 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w związku z umorzeniem dokonanym w trybie art. 360 § 1 w zw. z art. 359 § 1 k.s.h. 2.175.000 (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki Fabryka Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A., Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że kodem PLSNZKA00033 oznaczonych jest 11.798.750 (jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji spółki Fabryka Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A.