Raport bieżący Nr 38/2004

Przychody ze sprzedaży w czerwcu 2004

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że:

1)                  Przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA S.A. w czerwcu 2004 roku wyniosły 30 846 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do czerwca 2003 roku 105 %. W układzie narastającym za 6 m-cy 2004 roku dynamika sprzedaży wyniosła 118 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

2)                  Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w czerwcu 2004 roku wyniosły 36 439 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do czerwca 2003 roku 118 %. W układzie narastającym za 6 m-cy 2004 roku dynamika sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA wyniosła 131 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

3)            Przychody są wykazywane w wartości godziwej należnej uwzględniającej kwoty rabatów handlowych oraz przyznanych premii pieniężnych. Powyższe dane są prezentowane według wymogów MSSF.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny