* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 38/2006

6 wrzesień 2006
Udzielenie prokury

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o udzieleniu w dniu 5 września 2006 roku prokury Pani Joannie Wróbel-Lipa, która pełni w Spółce funkcję Dyrektora ds. Handlowych.

 

Wykształcenie: Akademia Ekonomiczna w Katowicach

 

Przebieg pracy zawodowej: od 2000 roku FFiL ŚNIEŻKA S.A.

05.2000 – 07.2003 – Specjalista ds. marketingu

08.2003 – 12.2004 – Kierownik działu marketingu

01.2005 – 07.2006 – Z-ca Dyr. Handlowego ds. Marketingu

Od 08.2006 – Dyrektor ds. Handlowych

 

 

 

Pani Joanna Wróbel-Lipa nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Joanna Wróbel-Lipa nie została również wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.