* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 44/2006

18 październik 2006
Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego spółki zależnej

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. informuje o powzięciu informacji w dniu 17 października 2006 roku o postanowieniu Jaworowskiej Rejonowej Administracji Okręgu Lwowskiego Ukrainy z dnia 16 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zmian  w strukturze kapitału zakładowego swojej spółki zależnej Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworowie.

 

Kapitał zakładowy spółki Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. wynosi nadal 413 600 UAH (równowartość 254 777,60 PLN wg kursu NBP z dnia 16 października 2006),aktualna jego struktura po zatwierdzeniu zmian przedstawia się następująco:

 

                                    % udział w kapitale

                                    i % liczbie głosów

FFiL Śnieżka S.A.                 82,36%

Ilia S. Rojzen                         15,68%

Aleksander A. Gołod              1,96%

 

Wszystkie udziały zostały opłacone gotówką.