* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 47/2006

14 listopad 2006
Zawarcie umowy z animatorem emitenta

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 13 listopada 2006 roku umowy na pełnienie funkcji animatora emitenta. Animatorem dla akcji Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. został Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie.