* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 48/2006

21 listopad 2006
Konwersja akcji imiennych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podjęciu w dniu 20 listopada 2006 roku uchwały o zamianie akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela. Zamienionych zostało łącznie 273 750 akcji imiennych tj. 15% wszystkich akcji serii C. Jednocześnie emitent złoży wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych o włączenie zamienionych akcji do notowań.