* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 53/2006

8 grudzień 2006
Dopuszczenie akcji serii C do obrotu giełdowego

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 498/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 273.750 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLSNZKA00058.

 

Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 15 grudnia 2006 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w/w akcje pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 grudnia 2006 roku asymilacji tych akcji z akcjami emitenta będącymi w obrocie giełdowym.