Raport bieżący nr 66/2009

Wybór audytora

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w dniu 22 maja 2009 roku Rada Nadzorcza emitenta dokonała wyboru podmiotu MOORE STEPHENS – Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie do przeprowadzenia badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. za rok 2009. Badanie i przegląd obejmie sprawozdania półroczne i roczne zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Wybrany audytor jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 691. Firma MOORE STEPHENS – Józef Król Sp. z o.o. badała już sprawozdania emitenta za 2008 rok.

 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny