* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 9/2007

2 luty 2007
Aneks do umowy zawartej pomiędzy akcjonariuszami

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuję, że w dniu dzisiejszym został zawarty aneks do umowy z dnia 29 marca 2004 roku pomiędzy akcjonariuszami posiadającymi akcje serii D FFiL Śnieżka S.A. zezwalający na sprzedaż 100 000 sztuk akcji emitenta na rynku regulowanym.