Silna pozycja rynkowa Śnieżki, ale wyniki finansowe pod presją

Grupa Śnieżka w pierwszej połowie 2022 roku wypracowała nieznacznie lepsze przychody na kluczowym, polskim rynku, ale całościowo wyniki sprzedaży Grupy okazały się nieco gorsze niż rok wcześniej. Bardziej spadły zyski – przede wszystkim na skutek niższego popytu na rynku ukraińskim i znaczącego wzrostu kosztów.

Grupa Śnieżka w I półroczu br. osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 403,4 mln zł, o 1,5% niższe niż rok wcześniej. Za ponad 2/3 tego wyniku odpowiadał rynek polski, na którym Grupa odnotowała wzrost sprzedaży o 2,1% r/r, do 284,1 mln zł. Wpłynęły na to dwa czynniki – wciąż utrzymujące się trendy konsumenckie w zakresie wyboru produktów lepszych jakościowo oraz bieżące aktualizacje cenników, które Śnieżka musiała wdrożyć w odpowiedzi na bardzo szybko rosnące ceny surowców, opakowań oraz energii.

W otoczeniu pogarszających się nastrojów konsumentów w Polsce i jednocześnie słabnącego popytu, także na wyroby dekoracyjne, w I półroczu br. krajowy rynek farb i lakierów zanotował kilkuprocentowy spadek w ujęciu wartościowym i kilkunastoprocentowy pod względem ilości sprzedawanych produktów.

– Nasze wyniki na polskim rynku są dobre, widać że Polacy znają i chętnie wybierają produkty spod marek Magnat, Vidaron czy Śnieżka. Ale nie ukrywam, że to dla nas najtrudniejszy sezon remontowo-budowlany od lat. W jednym czasie skumulowało się wiele negatywnych czynników, zarówno po stronie słabnącego popytu, jak i rosnących kosztów. Z drugiej strony Śnieżka poradziła sobie lepiej od konkurencji –powiększyła swoje udziały rynkowe i skuteczniej ochroniła marże– komentuje Piotr Mikrut, prezes zarządu FFiL Śnieżka SA.

Zagranica na minusie, ale rynek ukraiński pozytywnie zaskoczył

Negatywnie na skonsolidowane wyniki Grupy Śnieżka wpłynęły niższe niż rok temu przychody z jej dwóch najważniejszych rynków zagranicznych. Na rynku węgierskim – drugim kluczowym dla Grupy – przychody sięgnęły 71,2 mln zł i spadły o 2,2% r/r. To przede wszystkim skutek osłabienia się węgierskiego forinta do złotego. Sam wolumen sprzedaży kształtował się na podobnym poziomie jak rok wcześniej, ponieważ w przeciwieństwie do rynku polskiego konsumenci na Węgrzech jak dotąd nie ograniczyli zakupów farb i innych wyrobów dekoracyjnych.

Na rynku ukraińskim sprzedaż w pierwszym półroczu zmniejszyła się o 28,2% r/r, do 25,9 mln zł. W kontekście wojny, która rozpoczęła się pod koniec lutego, skalę tego spadku można jednak ocenić jako pozytywne zaskoczenie.

– W obliczu działań zbrojnych trwających w wielu regionach Ukrainy i dużych trudności z logistyką, do szacowania wyników tegorocznego sezonu podchodziliśmy i nadal podchodzimy z dużą ostrożnością. Jednocześnie sytuacja w wielu regionach kraju jest lepsza, a popyt konsumpcyjny na artykuły remontowe i dekoracyjne jest wyższy, niż można było się spodziewać tuż po rozpoczęciu wojny – mówi Piotr Mikrut.

Częściowe wznowienie prac budowlanych oraz remontowych na nieogarniętych konfliktem terenach Ukrainy w II kwartale br. pozwoliło Grupie zmniejszyć dynamikę spadku przychodów w segmencie „Ukraina” rok do roku w porównaniu z pierwszym kwartałem br. 11 kwietnia 2022 roku spółka Śnieżka-Ukraina, jako jedna z pierwszych na tamtejszym rynku, wznowiła zarówno produkcję (początkowo na jedną zmianę, a następnie w pełnym wymiarze godzin),jak i sprzedaż.

Pomimo poprawy sytuacji w II kwartale br. sytuacja wciąż pozostaje niepewna i pod wieloma względami wymagająca, przez co niemożliwe jest oszacowanie wpływu skutków wojny w Ukrainie na przyszłe wyniki Grupy w perspektywie całego roku. Grupa na bieżąco monitoruje warunki na ukraińskim rynku i na bieżąco dostosowuje do nich swoje działania i plany.

Zyski pod presją kosztów

Na poziom zysków osiągniętych przez Grupę Śnieżka w I półroczu br. znacząco wpłynęły rosnące koszty działalności – od produkcji aż po transport gotowych wyrobów. Ponadto na wyniku netto zaciążyły koszty obsługi zadłużenia (odsetki od zaciągniętych kredytów),które w ostatnich miesiącach znacząco wzrosły w związku z podwyżkami stóp procentowych.

W rezultacie w I półroczu br. łączny zysk netto Grupy wyniósł 23,0 mln zł (-41,1% r/r),zysk EBIT sięgnął 42,3 mln zł (-7,9% r/r),zaś zysk EBITDA 60,4 mln zł (-4,9% r/r). Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 20,0 mln zł (-45,3% r/r).

W kontekście obserwowanych wyzwań makroekonomicznych Grupa ograniczyła nakłady na inwestycje do niezbędnych dla prowadzenia efektywnej działalności operacyjnej. W 2022 roku CAPEX ma wynieść około 55 mln zł. Na koniec czerwca spółki Grupy wykorzystały 28,7 mln zł z tej kwoty, co oznacza zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 38% względem pierwszej połowy 2021 r. Większą część tej sumy przeznaczono na kontynuację prac związanych z wykańczaniem i wyposażaniem Centrum Logistycznego w Zawadzie k. Dębicy, w tym dalszą automatyzacją procesów.

Galeria:

Sniezka_showroom.jpg
Sniezka_showroom_1.jpg
Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny