* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Śnieżka podaje wyniki finansowe za trzy kwartały 2012 roku

13 listopad 2012
FFiL Śnieżka S.A. opublikowała wyniki finansowe za trzy kwartały 2012 roku. W tym okresie Grupa Kapitałowa Śnieżki odnotowała przychody na poziomie 486,9 mln zł. Wynik ten oznacza wzrost o 6,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku.

FFiL Śnieżka S.A. opublikowała wyniki finansowe za trzy kwartały 2012 roku. W tym okresie Grupa Kapitałowa Śnieżki odnotowała przychody na poziomie 486,9 mln zł. Wynik ten oznacza wzrost o 6,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku.
W analizowanym okresie zysk operacyjny Grupy Kapitałowej, w której skład wchodzi: FFiL Śnieżka S.A., Hadrokor, Śnieżka Ukraina i Śnieżka Bel-Pol, osiągnął wartość 58,2 mln zł, a zysk netto wyniósł 47,3 mln zł. Marża zysku operacyjnego sięgnęła 12%. Oznacza to wzrost w porównaniu z wynikami uzyskanymi w trzech kwartałach 2011 roku, kiedy to zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 46,2 mln zł, zysk netto był równy 30,3 mln zł, a marża zysku wyniosła 10,1%.
W tym czasie nastąpił wzrost sprzedaży w Polsce i na Ukrainie. Sprzedaż w Polsce w trzech kwartałach 2012 roku wyniosła 310,1 mln zł i była o 3,4% wyższa niż sprzedaż w analogicznym okresie 2011 roku. Na Ukrainie wartość sprzedaży w ciągu trzech kwartałów br. wyniosła 113,9 mln zł i była o 17,7% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (96,8 mln zł).
Niewielki spadek sprzedaży, o 5,7% odnotowano na Białorusi, natomiast o prawie jedną trzecią zwiększył się eksport do Mołdawii (o 28,9%),a o ponad połowę wzrosła liczba produktów eksportowanych do Rosji (o 52,2%).
Śnieżka w dalszym ciągu realizuje strategię multibrandingową, polegającą na budowaniu silnych marek, będących ekspertami w swoich kategoriach. – Zależy nam na stworzeniu przejrzystej oferty i wyraźnym pozycjonowaniu produktów. W ofercie Śnieżki można znaleźć zarówno marki segmentu economy, jak i value for money oraz  premium – wyjaśnia Piotr Mikrut, Prezes FFiL Śnieżka S.A. Firma nadal będzie inwestować w sieć detaliczną w Polsce.
Grupa będzie kontynuować także skup akcji własnych. Do końca 2012 roku planowany jest skup maksymalnie do 1 570 620 sztuk akcji. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji nastąpiło w maju 2012 roku. Śnieżka wchodzi w skład indeksu spółek dywidendowych WIGdiv.