Śnieżka podsumowuje 2006 rok

Grupa Kapitałowa ŚNIEŻKA podsumowała wyniki sprzedaży za 2006 rok.

Grupa Kapitałowa ŚNIEŻKA podsumowała wyniki sprzedaży za 2006 rok. Po czterech kwartałach 2006 r. przychody ze sprzedaży Grupy Śnieżka wyniosły 411,6 mln zł, co oznacza wzrost o 7,9 % w stosunku do analogicznego okresu roku wcześniejszego (381,4 mln zł). Grupa Śnieżka odnotowała wysoki zysk na działalności operacyjnej – wyniósł on 43,85 mln zł, uzyskując dynamikę 104% (zysk operacyjny po czterech kwartałach roku poprzedniego osiągnął rekordowy w historii spółki poziom 42,1 mln zł). Marża zysku operacyjnego Grupy wyniosła 10,6%. Zysk netto w ujęciu skonsolidowanym wzrósł w porównaniu do roku 2005 o 12,4% i osiągnął 31,6 mln zł (w 2005 r. ukształtował się na poziomie 28,1 mln zł).
 
Osiągnięte wyniki potwierdzają ogólną dobrą kondycję finansową Grupy – mówi Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka S.A.– Możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość i kontynuować działalność zgodnie z przyjętą długookresową strategią rozwoju, która ma na celu uzyskanie przez Śnieżkę wiodącej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej.

W minionym roku spółka kontynuowała politykę w zakresie rozbudowy grupy kapitałowej. W jej wyniku m.in. zawiązano spółkę dystrybucyjną SNIEZKA ROMANIA S.L.R., która zajmuje się dystrybucją produktów Śnieżki na rynku rumuńskim. Ponadto Śnieżka dokonała zakupu dodatkowych udziałów w swoich spółkach zależnych na Ukrainie i Białorusi.

 

Rok 2006 był również rokiem intensywnych działań marketingowych, w wyniku których spółka znacznie wzbogaciła swoja ofertę. Kontynuowano działania dążące do repozycjonowania marki.  

 

Zgodnie z zasadą polityki dywidendowej Śnieżki Zarząd Spółki podjął uchwałę o wypłacie dywidendy za miniony rok. Będzie ona dwukrotnie wyższa niż w latach ubiegłych i wyniesie 1 zł na akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podejmie uchwałę w sprawie dywidendy, zwołane zostało na dzień 28 czerwca br.  Z kolei dnia 4 czerwca br. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podejmie decyzję w sprawie wykupu 375 000 akcji serii D dopuszczonych do obrotu giełdowego celu umorzenia. W styczniu br. Śnieżka odkupiła już od jednego z głównych akcjonariuszy – spółki Eko-Świat Sp.z o.o - pierwszą turę akcji własnych serii D  celu umorzenia w liczbie 1 800 000.

 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny