* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Śnieżka podsumowuje pierwszy kwartał

14 maj 2013
Śnieżka podsumowuje pierwszy kwartał
FFiL Śnieżka SA opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2013 roku. W tym okresie Grupa Kapitałowa Śnieżki odnotowała przychody na poziomie 109,3 mln zł, co oznacza wzrost o 1,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku.

W analizowanym okresie zysk operacyjny Grupy Kapitałowej, w której skład wchodzi: FFiL Śnieżka SA, Hadrokor, Śnieżka Ukraina i Śnieżka Bel-Pol, osiągnął wartość 10,3 mln zł, a zysk netto wyniósł 6,5 mln zł. Marża zysku operacyjnego sięgnęła 9,4%. Oznacza to wzrost w porównaniu z wynikami uzyskanymi w pierwszym kwartale 2012 roku, kiedy to zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 8,1 mln zł, a zysk netto był równy 7,2 mln zł.
W 2012 roku wzrosły nakłady na inwestycje w sieć detaliczną w Polsce. Strategia ta jest kontynuowana także w bieżącym roku. Śnieżka w dalszym ciągu realizuje także strategię multibrandingową, polegającą na budowaniu silnych marek, będących ekspertami w swoich kategoriach. Wsparciem działań są kampanie reklamowe (Śnieżka Satynowa, ACRYL-PUTZ®, VIDARON) zakrojone na szeroką skalę.
Śnieżka wchodzi w skład indeksu spółek dywidendowych WIGdiv. – W tym roku zaproponowaliśmy wypłatę dywidendy z zysku za rok 2012 w wysokości 2,00 zł na 1 akcję. To wartość najwyższa w historii Spółki – mówi Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA. W wyniku wezwania, w maju 2012 roku spółka zakupiła 932 898 akcji po cenie 31 zł za jedną akcję. Akcje zostaną umorzone na najbliższym ZWZA w czerwcu 2013 roku.