* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

ŚNIEŻKA – PONOWNIE MARKĄ WYSOKIEJ REPUTACJI

24 czerwiec 2008
ŚNIEŻKA – PONOWNIE MARKĄ WYSOKIEJ REPUTACJI
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. po raz drugi uhonorowana została tytułem Marki Wysokiej Reputacji. Podobnie, jak w roku poprzednim, Śnieżka znalazła się w kategorii „Dom i Biuro”, w której zdobyła cztery na pięć możliwych gwiazdek.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. po raz drugi uhonorowana została tytułem Marki Wysokiej Reputacji. Podobnie, jak w roku poprzednim, Śnieżka znalazła się w kategorii „Dom i Biuro”, w której zdobyła cztery na pięć możliwych gwiazdek.

Biorący udział w badaniu PremiumBrand 2008 konsumenci oraz przedstawiciele biznesu ocenili Śnieżkę pod kątem: zaufania i referencji dla marki, informacji w mediach, społecznego zaangażowania marki oraz postrzegania firmy jako pracodawcy. Dodatkowo, menadżerowie docenili reputację Śnieżki jako partnera biznesowego.  


Premium Brand jest innowacyjnym i jedynym na polskim rynku badaniem reputacji polskich marek. Badanie przeprowadzone zostało na reprezentatywnej próbie Polaków oraz wśród przedstawicieli biznesu. Objęło dwie grupy marek: marki konsumenckie i marki biznesowe. Sondę przeprowadził renomowany instytut badawczy TNS OBOP, wyniki audytowała firma KPMG. Za realizację projektu od strony merytorycznej (metodologia, narzędzia, analizy) odpowiadał Dom Badawczy Maison.