Śnieżka w Rumunii

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Śnieżka Romania S.R.L.

FFiL Śnieżka SA otrzymała decyzję sądu o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Śnieżka Romania S.R.L. Kapitał zakładowy został podwyższony z 233 500,00 RON do 840 600,00 RON (lei rumuńskich).

Rejestracja zmiany wysokości kapitału nastąpiła 11 lutego 2008 roku. Wzrost kapitału zakładowego nie wpłynął na zmianę struktury udziałów w spółce Śnieżka Romania S.R.L. 80% udziałów należy do FFiL Śnieżka SA, zaś pozostałe 20% zachowują – w równych proporcjach - partnerzy rumuńscy: Andrei Zamfiresc i Viorica Baston.

 

Pierwsze kroki na rynku rumuńskim Śnieżka stawiała w roku 2005, kiedy to  - dzięki współpracy z lokalną firmą rumuńską – rozpoczęła sprzedaż swoich wyrobów w jednym regionie tego kraju. Spółka Sniezka Romania S.R.L., zajmująca się dystrybucją produktów Śnieżki na rynku rumuńskim, zawiązana została w sierpniu 2006 roku.
Obecnie Rumunia to piąty co do wielkości kierunek eksportu Śnieżki. W roku ubiegłym na rynku rumuńskim spółka zrealizowała blisko 5% swojej sprzedaży eksportowej, co wartościowo wyniosło 4 mln 258 tys zł. W roku bieżącym Śnieżka planuje podwoić ten wynik.

 

Spółka rozpoczęła także działania zmierzające do uruchomienia w Rumunii własnej  produkcji.  „Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie opóźnią się niezależne od spółki przygotowania formalne, pierwsze produkty wyprodukowane w nowym zakładzie powinny pojawić się na rynku jeszcze przed końcem przyszłego roku” – mówi Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA.

 

Wartość rumuńskiego rynku farb i lakierów w 2007 roku wyniosła 200 mln Euro i była o 25% wyższa w porównaniu do roku wcześniejszego. W ujęciu ilościowym rynek ten wynosi 170 000 ton rocznie,  z czego około 50 000 pochodzi z importu. Średnie zużycie farb w Rumunii wynosi 6,5 kg na osobę, co daje bardzo dobre perspektywy rozwoju. Szacuje się, że w ciągu 4-5 kolejnych lat rynek ten będzie wzrastał rocznie o 15-20% (dane Interbiz Group).

 

Inwestycja w Rumunii to kolejny krok w realizacji strategii rozwoju Śnieżki, która - obok rynku polskiego - z sukcesem działa już na wielu rynkach zagranicznych, w tym ukraińskim i białoruskim. Tym samym Rumunia będzie czwartym krajem - po Polsce, Ukrainie i Białorusi - w którym Śnieżka będzie miała własny zakład produkcyjny.

 


O firmie:
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., z siedzibą w Lubzinie (woj. podkarpackie),powstała w roku 1984 roku, a pod obecną nazwą funkcjonuje od 1998 roku. Spółka jest drugim pod względem wielkości sprzedaży producentem farb i lakierów w Polsce (18% rynku w ujęciu ilościowym),zaś w segmencie farb emulsyjnych zajmuje pozycję lidera (ex aequo z Polifarbem Cieszyn-Wrocław – od stycznia 2007: SigmaKalon Cieszyn SA). Obecnie zakład zatrudnia ponad 500 osób.
Od początku istnienia firmy jej wartość sprzedaży systematycznie wzrasta W 2007 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 473,9 mln zł i były o 15,14% wyższe niż w roku 2006 roku, natomiast przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA SA osiągnęły poziom 367,4 mln zł i były o 14,56% wyższe w porównaniu do 2006 roku.
Spółka posiada silną pozycję na rynkach Europy Wschodniej, szczególnie na Ukrainie i Białorusi, gdzie posiada swoje zakłady produkcyjne. Produkty Śnieżki obecne są także na rynkach: rumuńskim, rosyjskim, litewskim, mołdawskim, kazachskim i słowackim.
W sierpniu 2006 roku Spółka zawiązała spółkę zależną pod nazwą SNIEZKA ROMANIA S.R.L. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),której zadaniem jest dystrybucja wyrobów Śnieżki na rynku rumuńskim.
Ceniona zarówno przez partnerów handlowych, jak i konsumentów, Śnieżka, w samym 2007 roku, zdobyła osiem nagród (m.in. Markę Wysokiej Reputacji 2007, Laur Konsumenta 2007 i Super Produkt 2006 miesięcznika „Mam dziecko” za linię Disney). Cztery spośród tych wyróżnień przyznali Firmie konsumenci. Więcej o Firmie pod adresem: www.sniezka.com.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny