* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Śnieżka wśród 1000 największych firm w Polsce

5 lipiec 2018
Śnieżka wśród 1000 największych firm w Polsce
Grupa Kapitałowa Śnieżka uplasowała się 491. miejscu tegorocznego zestawienia „1000 Największych Firm w Polsce” przygotowanego przez „Gazetę Finansową”. Swoją pozycję w zestawieniu Grupa zawdzięcza przychodom ze sprzedaży wypracowanym w 2017 roku, które wyniosły 566 998 tys. zł.

W minionym roku obrotowym Grupa osiągnęła nie tylko wysokie przychody, ale także rekordowe wyniki finansowe oraz wskaźniki rentowności: zysk operacyjny, zysk netto oraz marżę brutto. Ponadto Grupa utrzymała udziały rynkowe i zyskała pozycję lidera w branży producentów farb i lakierów działających na polskim rynku.

Raport „1000 Największych Firm w Polsce” jest przygotowywany regularnie od kilkunastu lat. W tym roku zespół „Gazety Finansowej” dokonał klasyfikacji przedsiębiorstw przede wszystkim na podstawie wielkości przychodów ze sprzedaży wypracowanych w 2017 roku. W przypadku spółek faktoringowych wzięto pod uwagę wielkość́ ich obrotów, w przypadku spółek leasingowych – wartość́ środków oddanych w leasing a w przypadku firm ubezpieczeniowych – wielkość́ składki przypisanej brutto.