* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

WIĘKSZA DYWIDENDA ŚNIEŻKI

27 marzec 2007
Dnia 27 marca 2007 roku Zarząd FFiL Śnieżka SA podjął uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2006.

Dnia 27 marca 2007 roku Zarząd FFiL Śnieżka SA podjął uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2006. Zarząd Spółki zaproponował wypłacić Akcjonariuszom dywidendę w wysokości 1 zł na jedną akcję. Ostateczną decyzję dotyczącą wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Przez ostatnie lata Spółka przeznaczała na dywidendę 25% zysku netto. Za rok 2005 dywidenda na jedną akcję wyniosła 0,44 zł. Jeżeli WZA zaakceptuje propozycję Zarządu, będzie to oznaczało, że dywidenda na jedną akcję wypłacona przez Spółkę za rok 2006 będzie o 127% większa niż za rok 2005.