Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka SA

5 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka SA zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2014 rok w wysokości 3,10 zł na jedną akcję.

5 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka SA zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2014 rok w wysokości 3,10 na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 39 115 111,80 złotych. Dniem dywidendy jest dzień 19 czerwca 2015 roku, wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 3 lipca 2015 roku. Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 5 czerwca 2015 roku wynosi 12 617 778 sztuk.
Rada Nadzorcza dokonała także wyboru członków Zarządu FFiL Śnieżka SA na kolejną Kadencję:
Prezes Zarządu – Piotr Mikrut
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych – Witold Waśko
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych – Joanna Wróbel-Lipa
Wszyscy nowopowołani członkowie Zarządu wchodzili w skład Zarządu poprzedniej kadencji.

Galeria:

nieka_3_47.jpg
Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny