Informacja dla społeczeństwa

  1. Informacja Fabryki jako Zakład Zwiększonego Ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej (ZZR) podawana do publicznej wiadomości. Kliknij i pobierz...

  2. Warunki licencji znaków towarowych. Kliknij i pobierz...

  3. Informacja o środkach bezpieczeństwa i sposobach postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej w Centrum Logistycznym Śnieżka SA. 

    Kliknij i pobierz...

Pliki do pobrania:

Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny