Kontakt

Fabryka farb i lakierów śnieżka SA
Siedziba spółki:

 

00-854 Warszawa,

al. Jana Pawła II 23

 

Adres do korespondencji:

 

39-207 Brzeźnica,

ul. Dębicka 44

woj. podkarpackie

 

Dane firmy:

 

NIP: 818-14-33-438

REGON: 690527477

KRS: 0000060537

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 617 778 zł

 

Infolinia

801 500 801

14 681 11 11

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
Centrum obsługi gwarancji
Reklamacje online
Wyślij do nas wiadomość
Administratorem danych osobowych jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie (00-854),Al. Jana Pawła II 23. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie w celu późniejszego kontaktu. Dane osobowe zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny